Политика конфиденциальности и обработки личных данных / GDPR

Дата последнего изменения: 01 января 2021 г.

Политика конфиденциальности объясняет:

 • какие данные мы собираем и зачем;
 • как мы используем собранные данные;
 • какие существуют варианты доступа к данным и их обновлениям.

Какую информацию мы собираем

При помощи собственных систем статистики, а так же при помощи сторонних продуктов, таких как Яндекс.Метрика, Google.Analitics, LiveInternet мы анализируем поведение пользователей на сайте, составляем статистики посетителей. Таким образом, мы можем собирать общедоступные и открытые данные, сведения об устройстве доступа, при помощи установки файлов cookie можем контролировать повторные заходы и маршруты перемещения по сайту. Так же мы собираем бизнес переписку с нашими пользователями.

Как мы используем собранные данные

Собранные данные используются исключительно для внутреннего анализа наших бизнес процессов, для связи с клиентами и предоставления более актуальной информации.

Полученные данные мы не предоставляем третьим лицам.

Обработка личных данных
 1. Вы предоставляете компании Santana Prague spol.s.r.o.ИНН 25761986, адрес Mezibranská 1367/21, Praha 1, 110 00 (далее как «Компания») в соответствии с Законом № 101 / 2000 Сб., «О защите личных данных» (далее именуемый «Закон о защите персональных данных», свое соглашение на обработку Компанией следующей личной информации:
  — имя и фамилия
  — электронная почта
  — номер телефона
  — IP адрес, cookies
 2. Имя, фамилия, номер телефона и адрес электронной почты должны быть обработаны Компанией, чтобы связаться с Вами и подготовить предложение согласно вашему запросу. Эти данные будут храниться Компанией в течение 5-ти лет.
 3. Пользуясь сайтом Компании,  Вы даете свое явное согласие с вышеуказанной обработкой. Согласие может быть отозвано в любое время, например, отправив электронное письмо на адрес электронной почты компании info@europareal.ru
 4. Обработка персональных данных осуществляется Компанией для:
  — предоставления ответов на Ваши запросы
  — предоставления Вам новых предложений по недвижимости  и услугам Компании
  — для улучшения качества предоставления услуг
  — для формирования статистических данных и внутренней отчетности Компании
 5. Обратите внимание, что в соответствии с Законом о защите личных данных Вы имеете право:
  — отменить свое согласия на использование личной информации Компанией в любое время
  — запрашивать у нас информацию об обработке ваших персональных данных
  — запросить у нас разъяснения относительно обработки персональных данных
  — запросить доступ к этим данным с нами и обновить или восстановить эти данные
  — потребовать от нас удалить эту личную информацию
Связаться с нами вы можете посредством электронной почты info@europareal.ru

Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují:

— jaké údaje shromažďujeme a proč;
— jak používáme údaje, které shromažďujeme;
— jaké možnosti existují pro přístup k datům a jejich aktualizaci.

Jaké informace shromažďujeme:

Pomocí našich vlastních statistických systémů a také pomocí produktů třetích stran, jako jsou Yandex.Metrica, Google.Analytics, LiveInternet, analyzujeme chování uživatelů na webu a sestavujeme statistiky návštěvnosti. Můžeme tak shromažďovat veřejná a otevřená data, informace o přístupovém zařízení, nastavením cookies můžeme kontrolovat opakované návštěvy a trasy po webu. Sbíráme také obchodní korespondenci s našimi uživateli.

Jak shromážděná data využíváme:

Shromážděné údaje se používají výhradně pro interní analýzu našich obchodních procesů, pro komunikaci se zákazníky a poskytování aktuálnějších informací.

Přijatá data neposkytujeme třetím stranám.

Zpracování osobních údajů:
1. Poskytujete společnosti Santana Prague spol.s.r.o. DIČ 25761986, adresa Mezibranská 1367/21, Praha 1, 110 00 (dále jen „společnost“) v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb., „O ochraně Osobní údaje“ (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“, svůj souhlas se zpracováním následujících osobních údajů Společností:
— křestní jméno a příjmení
— E-mailem
— telefonní číslo
— IP adresa, cookies
2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu musí Společnost zpracovat, aby Vás mohla kontaktovat a připravit nabídku dle Vašeho požadavku. Tyto údaje budou Společností uchovávány po dobu 5 let.
3. Používáním webových stránek Společnosti výslovně souhlasíte s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoli zpět, například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu společnosti info@europareal.ru
4.  Zpracování osobních údajů je Společností prováděno za účelem:
— poskytování odpovědí na vaše dotazy
— poskytování nových nabídek nemovitostí a služeb Společnosti
— zlepšit kvalitu poskytování služeb
— pro tvorbu statistických dat a interní reporting společnosti
5. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
— kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním osobních údajů Společností
— požádat nás o informaci o zpracování vašich osobních údajů
— požádat nás o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
— vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje aktualizovat nebo obnovit
— požádat, abychom tyto osobní údaje vymazali

Můžete nás kontaktovat na e-mailu info@europareal.ru

Vnitřní oznamovací systém http://europareal.ru/kontakty-europareal/vos/